• 02188370141
  • شنبه تا پنج شنبه - 8:00 تا 17:00
3 of 1 Page

باسمه تعالی

عرصه فرهنگ عرصه جهاد است و جهاد مجاهد می طلبد.

باتوجه به اهمیت ویژه ی مقوله فرهنگ در منظومه جمهوری اسلامی و تاکید متعدد رهبر انقلاب به نگاه نقشه ای و عملکرد جبهه ای، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السلام به تناسب ماموریت ویژه دانشگاه مبنی بر مرجعیت علمی، در نظر دارد مرجعیت علمی در حوزه جهاد فرهنگی را به میزان توانایی مجموعه در منظومه تمدن نوین اسلامی محقق نماید. این مجموعه با طراحی گفتمان ولایی نقشه جهاد فرهنگی (مفاتیح الجهاد) بدنبال تحقق این مطالبه ی رهبر انقلاب، از سال 1392 تاکنون می باشد.

هم اکنون و در میانه ی تلاش بخشی از دانشجویان و فعالان فرهنگی در این مجموعه، از عموم دانشجویان عزیز جهت همکاری با هسته های مفاتیح الجهاد با رویکرد تربیتی، تولیدی، تبلیغی دعوت به عمل می آید.

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
لطفا یک هسته را برای فعالیت خود انتخاب نمائید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر