گزارش برگزاری جلسه خیمه احباب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • صبح یکشنبه آخرین جلسه خیمه احباب ترم با سخنرانی حجت الاسلام زندیه برگزار شد .
  حجت الاسلام زندیه در این جلسه به تبین "ساحات انسانی " با استفاده از ماکت ساحات وجودی انسان، پرداخت.
  وي بر اساس فرازهای دعای تعقیب نماز و ارتباط آن با ساحات وجودی انسان، بیان داشت: "و اجعل النور فی بصری" یعنی هر آنچه که میخواهید درون شما هست و آنچه بیرون هست به کمک شما می آید.یعنی برای اینکه فردی را در راستای دین الهی هدایت کنیم باید بیش از همه ساحات دیگر متوجه و متمرکز روی فطرت انسان باشیم و از مسیر فطرت راه تعالی را نشان دهیم. انسان در آن دنیا این لایه اول را با خود می برد .
  حجت الاسلام زنديه افزود : در مرحله دوم یعنی "بصیرت فی دینی" لایه دوم ساحات وجودی انسان است.
  بصیرت بیرونی دو بخش دارد:1-جهان بینی های انسان 2- بصیرت های زمانی انسان

  مسئول دفتر اعزام مبلغ خاطر نشان کرد: والیقین فی قلبی مرحله سوم است وقتی آن بصیرت(مرحله دوم) را که دارید تبدیلش کردی به باور قلبیت این یقین شکل می گیرد .اگر توانستی آن را باور قلبیش کنی میشود "الیقین فی قلبی" ولی هنوز به منصه ظهور نیامده.
  اما چهارمین بخش :"الاخلاص فی عملی" مرحله به ظهور رسانیدن3 مرحله قبل.
 • حجت الاسلام زندیه در جمع بندی مباحث به این نکته اشاره کرد که: تمام فرصت ما ، همان فطرت انسان است. اینکه میگوییم اسلام قطعا جلوتر از غرب است همین است که غرب، نمی تواند "فطرت" را تغییر دهد.
  خدا به ما گفته در حقیقت "معرفت" پیدا کنید؛ یعنی گرایش ها و کارهایتان را اصلاح بکنید ،
  مهم این است که برای نتیجه بخش بودن کار فرهنگی روی دیگران، از همین سطح اول کار را آغاز بکنیم .
  مثلا برای حجاب باید یک کاری بکنیم که مخاطب ما، علاقه مند بشود به حجاب باید کاری کنیم یعنی اصلا "معرفتش" تا این معرفت به علاقه تبدیل شود و آن علاقه باعث شود ظاهر او به سمت مطلوب، عوض بشود .

  اگر می خواهید در یک تشکیلاتی اخلاق تشکیلاتی شکل بگیرد اول باید لایه های زیرین درست بشود . یعنی باید بدانی که خدا همه کاره است و خدا است که رشد می ده

 

ahbab 4 1   ahbab 4 5   ahbab 4 3
         
ahbab 4 4   ahbab 4 2   ahbab 4 6