برگزاری دوره شهید علم الهدی در دفتر اعزام مبلغ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره شهید علم الهدی با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان برگزیده طرح افسران بیدار در دفتر اعزام مبلغ برگزار شد.
این دوره از تاریخ چهارشنبه ۱شهریور لغایت جمعه ۳شهریور ماه برگزار شد.
در این دوره مباحث ذیل مرور و جمع بندی شد:
?جمع بندی طرح کلی اندیشه
⚪️ارائه سند بینات
?ارائه شاه کلید
?میز تخصصی
این دوره در تاریخ جمعه ۳ شهریور به کار خود پایان داد.