عناوین سطوح طرح تدوین و تبیین «گفتمان ولایی جهاد فرهنگی» مفاتیح الجهاد

مفاتيح‌الجهاد يك دوره آموزشي نيست!
مفاتيح‌الجهاد يك كتاب آموزشي هم نيست!
مفاتيح‌الجهاد، «عمليات و مبارزه‌ي فكريِ منسجم در وسط ميدان» براي حمايت فكري از جبهه مردمي فرهنگ است
با حضور، مشاركت و حمايت جمعي از فرماندهان، افسران و هنرمندانِ عرصه‌ي جهاد فرهنگي
و
تلاشي براي هم‌افق كردن «جبهه مردمي فرهنگ» با «ولي جامعه»

برای دسترسی به مطالب هر کارگروه روی تصویر آن کلیک کنید

عناوین سطوح طرح تدوین و تبیین «گفتمان ولایی جهاد فرهنگی» مفاتیح الجهاد

اندیشه

انگیزه

مباحثی مطرح می شود همچون:
ولایتمداری / لزوم فعالیت جبهه ای / لزوم جهاد فرهنگی / جوشش فرهنگی / ...

انگیزه

مباحثی مطرح می شود همچون:
ولایت پذیری / اتحاد کلمه و جهاد جبهه ای / فرهنگ جهاد و شهادت / ...

مهارت